Saturday, September 18, 2010

HURAIKAN ADAT YANG DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT CHINA DAN JEPUN.

RANGKA JAWAPAN.

PENDAHULUAN.

1. Adat simbol keseimbangan.
2. Hukum adat diwarisi secara turun-temurun.
3. Tujuan adat ialah menjamin, menjaga dan mengekalkan keharmonian.

ISI-ISI

CHINA

1.Adat wanita hamil
2. Adat berkenaan bayi atau anak.
3. Adat berkenaan anak lelaki.
4. Adat berkaitan anak perempuan.
5. Adat perkahwinan.
6. Adat kow tow.

JEPUN
1. Adat chanoyu.(adat minum teh)
2. Menitikberatkan sopan-santun dan adat aturan.
3. Mementingkan seni dan kecantikan
4. Adat perkahwinan.

KESIMPULAN
1. Hukum adat mempunyai peranan tersendiri.
2. Menjadi panduan dan aturan yang perlu di patuhi.
3. Dapat melahirkan hubungan yang erat antara satu sama lain.

No comments:

Post a Comment